Dịch Vụ

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHÒNG KHÁM THÁI HÒA

HUYẾT HỌC

 • Công thức máu: 80.000
 • Tốc độ lắng máu (Vs): 70.000
 • Nhóm máu ABO-Rh: 70.000

ĐÔNG MÁU

 • TS -TC: 70.000
 • TQ – TCK: 170.000
 • FIBRINOGEN: 90.000

HUYẾT THANH

 • RF (Yếu tố thấp khớp): 80.000
 • HP máu: 130.000
 • VDRL: 100.000 (Syphilis)
 • HIV: 110.000
 • CRP: 130.000
 • NS1Ag: 130.000
 • Glucose (Đói/No): 30.000
 • HbA1c: 130.000
 • SGOT: 40.000
 • SGPT: 40.000
 • Gamma GT: 50.000
 • Bilirubine(TP,TT,GT):70.000
 • Amylase máu: 130.000
 • Cholesterol: 40.000
 • VLDL: 90.000
 • HDLc: 40.000
 • LDLc: 40.000
 • Triglycerid: 40.000
 • Acid Uric: 40.000
 • Bun (Ure): 40.000
 • Creatinin: 40.000
 • Độ thanh thải Creatinin(eGFR): 80.000
 • Ion đồ (Na, K, Cl…): 130.000
 • Calium huyết thanh: 60.000
 • Magnesium: 70.000
 • Albumine: 50.000
 • Troponin I: 130.000
 • Sắt huyết thanh: 60.000
 • Ferritine: 160.000

VIÊM GAN

 • HBsAg: 90.000
 • HBsAg Định lượng: 110.000
 • Anti – HAV total: 110.000
 • Anti Hbs: 100.000
 • Anti Hbs định lượng: 120.000
 • Anti TPO (TP.OAP): 170.000
 • Ag Hbe: 100.000
 • Anti – Hbe: 110.000
 • Anti HEV: 110.000
 • Anti HCV: 100.000
 • Anti Hbc: 130.000

PHÂN

 • Tìm máu ẩn trong phân (FBO): 110.000
 • Soi phân: 90.000
 • Cấy phân: 210.000

NƯỚC TIỂU

 • Tổng phân tích nước tiểu: 70.000
 • Beta HCG nước tiểu (QS): 60.000
 • Heroin niệu: 160.000
 • Soi nước tiểu (gởi): 100.000

NỘI TIẾT TỐ

 • T3 tự do (FT3): 110.000
 • T4 tự do (FT4): 110.000
 • TSH: 130.000
 • LH: 120.00
 • FSH: 130.000
 • Prolactin: 120.000
 • Testosterone: 120.000
 • Beta HCG máu: 160.000
 • Progesteron: 120.000
 • Cortisol máu: 120.000
 • Estradiol (Estrogen): 130.000

DẤU HIỆU UNG THƯ

 • CEA (K ruột…): 130.000
 • RPR định tính: 110.000
 • AFP (K gan) định lượng: 160.000
 • AFP (K gan) định tính: 130.000
 • PSA (U TLT): 160.000
 • CA 125 (K buồng trứng): 140.000
 • CA 15-3 (K vú): 140.000
 • CA 19-9 (K đường tiêu hóa): 140.000
 • CA 72-4 (K dạ dày): 150.000
 • CYFRA 21-1 (K phổi): 150.000
 • SCC (K cổ tử cung): 230.000

KHÁC

 • TRAb: 540.000
 • TSI: 490.000
 • TgAb: 185.000
 • Giun/sán: 110.000/con.
 • Amip: 130.000
 • C3 : 130.000
 • C4: 130.000
 • Soi dịch niệu đạo: 160.000
 • Soi dịch âm đạo: 160.000
 • Soi tươi huyết trắng: 70.000
 • Nhuộm gram (huyết trắng): 160.000
 • Double test/ Triple test: 470.000
 • Liquid: 500.000
 • HPV 14 Type: 500.000
 • HPV Conbas: 900.000
 • Pap’s mear: 130.000
 • Soi Cổ Tử Cung: 350.000
 • Rubella IgM, IgG: 420.000
 • GSB-PCR (thai 35W): 370.000
 • CMV IgM, IgG: 370.000
 • Làm thuốc (P7): 60.000
 • Đặt Vòng: 320.000
 • Lấy vòng: 160.000
 • Cấy que tránh thai: 2.500.000
 • Lấy que tránh thai: 500.000
 • Heroin máu (3 ngày có KQ): 400.000
 • Albumine/Creatinin niệu: 100.000
 • Cấy dịch mủ + kháng sinh đồ 260.000
 • NST: 210.000
 • GIẢI PHẪU BỆNH (sinh thiết): 450.000
 • Amip: 130.000
 • Schistosomamansoni (Sán máng): 120.000
 • Điện Tâm Đồ (ECG): 70.000
 • HP HƠI THỞ: 500.000
 • Vệ sinh Âm Đạo: 60.000

X-QUANG

 • X-Quang phổi: 130.000
 • X-Quang CSTL: 140.000
 • X-Quang khung chậu: 140.000
 • X-Quang vai: 140.000
 • X-Quang gối: 140.000
 • X -Quang sọ: 140.000
 • X-Quang CS cổ: 140.000
 • X-Quang cô tay: 140.000
 • X-Quang bàn tay: 140.000
 • X-Quang bàn chân:140.000
 • X-Quang cổ chân: 140.000
 • X-Quang cẳng chân: 140.000
 • X-Quang xương đùi: 140.000
 • X-Quang xương đòn: 140.000

SIÊU ÂM

 • Siêu âm bụng: 110.000
 • Siêu âm tim: 230.000
 • Siêu âm giáp: 130.000
 • Siêu âm vú: 130.000
 • Siêu âm mạch cảnh: 210.000
 • Siêu âm mạch máu chi: 210.000
 • Siêu âm đầu dò: 180.000
 • Siêu âm thai: 130.000
 • Siêu âm thai 4D-5D: 260.000
 • Siêu âm thai (Đo ĐMDG): 160.000
 • Siêu âm Doppler thai: 160.000
 • Siêu âm đo kênh CTC: 180.000