Ngoại

Các dịch vụ chuyên khoa Ngoại bao gồm:

– Sơ cứu, cấp cứu ban đầu ngoại khoa

– Khám và xử trí vết thương thông thường

– Bó bột gẫy xương nhỏ

– Tháo bột theo chỉ định của thầy thuốc bó bột

– Mổ u nang bã đậu, u nông nhỏ

– Và nhiều dịch vụ khác dành cho khách hàng của Thái Hòa